บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

คุณวินัย กำโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมรับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 @อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

Item Engineering Co.,Ltd. “NO GIFT POLICY”

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “NO GIFT POLICY” งดรับของขวัญในทุกเทศกาล และขอขอบพระคุณทุกความปรารถนาดีจากท่าน Item Engineering Co.,Ltd. We highly appreciate for your kind understanding and cordiality.

บริษัทไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล

ผ่านกิจกรรมขัดบ่อเต่าและปล่อยเต่าทะเล จำนวน 5 ตัว สู่ท้องทะเล รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

NORGREN

Item Engineering appoint to official distributor from IMI Norgren in 2019 and under the quality product brands from the USA, UK, Germany & China which are Norgren, Buschjost, Maxseal, Heroin, Fas and other.

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม (CAC-SME) นับเป็น SME กลุ่มแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองนี้